Skriv ut den här sidan

Alkoholberoende

Alkoholberoende kan finnas i olika grader från lindrigt till svårt, kan variera i styrka över tid och går ofta över utan kontakt med hälso- och sjukvården.

Enligt diagnossystemet ICD-10 krävs att minst tre av följande kriterier är uppfyllda under en 12-månadersperiod:

  • Sug: Ett tvång, begär eller stark längtan efter alkohol.
  • Kontrollförlust: Svårigheter att kontrollera konsumtionen. Man dricker regelbundet mer eller under längre tid än vad man tänkt.
  • Prioriteringen av att dricka alkohol är högre än av andra aktiviteter och förpliktelser som man förväntas ägna sig åt, till exempel i familjen eller på arbetet.
  • Fortsatt drickande trots att man vet att alkoholen orsakar skadliga effekter.
  • Ökad tolerans: Antingen att man behöver dricka större mängder för samma effekt som tidigare eller får mindre effekt vid samma mängd alkohol.
  • Abstinens: Specifika symtom när man avslutar drickande.