Skriv ut den här sidan

Alkoholvanor och hälsa

Flera studier visar att alkohol på olika sätt bidrar till ett hundratal olika sjukdomar. 

Här är några av de olika sjukdomar där alkohol kan vara en bidragande orsak:

  • Cancer till exempel i mun, svalg, struphuvud, matstrupe, lever och hos kvinnor bröst.
  • Neuropsykiatriska sjukdomar till exempel alkoholberoende, depression, ångest och epilepsi
  • Hjärt-kärlsjukdomar till exempel hjärtrytmrubbningar, högt blodtryck och stroke
  • Leversjukdomar och bukspottkörtelinflammation
  • Skador genom olycksfall till exempel trafikolyckor och fallskador
  • Självtillfogade skador till exempel självmordsförsök och självmord

Alkohol kan dessutom bidra till bland annat benskörhet, nedsatt immunförsvar med dålig sårläkning som följd, nedsatt fertilitet både hos män och kvinnor, fosterskador, nervskador, sömnstörningar och övervikt.

Hög alkoholkonsumtion kan också förvärra till exempel diabetes och psoriasis och bidra till att mediciner inte tas enligt ordination eller att påbörjad behandling inte fullföljs.

Det är viktigt att veta är att alkoholrelaterade skador ofta går tillbaka om man minskar sitt alkoholintag.