Skriv ut den här sidan

Konsumtionsnivå av alkohol

Det går inte att bestämma någon konsumtionsnivå av alkohol som kan vara säker för alla personer. Däremot finns det bra kunskap om vad som är riskkonsumtion av alkohol. 

För att bestämma det ser man både till hur regelbunden alkoholkonsumtionen är och om berusningsdrickande förekommer.

Olika personer är olika känsliga för alkoholens effekter och känsligheten hos samma person kan variera över tid och beroende på olika omständigheter.

Kvinnor, ungdomar och äldre samt personer med vissa sjukdomar och som tar vissa mediciner har ofta särskilt hög risk för skador.

I vissa situationer bör man helt avstå från alkohol. Det gäller exempelvis under graviditet, i trafiken, under arbetstid och i samband med vissa sjukdomar.