Skriv ut den här sidan

Om Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för anhöriga till personer med alkoholproblem.

Alkohollinjen startade 2007 och har ett nationellt uppdrag. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Socialdepartementet.

All kontakt med Alkohollinjen sker per telefon. Samtalen är kostnadsfria och det går att ringa från hela landet. Den som ringer kan välja att vara anonym.

Motiverande samtal

Alla rådgivare har utbildats för att arbeta med telefonrådgivning för personer med alkoholproblem och anhöriga till personer med alkoholproblem.

Den samtalsmetod som används är Motiverande samtal (på engelska Motivational Interviewing, MI) som syfter till att öka en persons motivation och förmåga att klara av att genomföra en förändring.

Det kan gälla att förändra sina egna alkoholvanor eller hur man som anhörig kan hantera sin egen situation eller stödja en förändring av en närståendes alkoholvanor.

För medicinsk rådgivning hänvisas till hälso- och sjukvården.

Råd och handledning

Den som i sin yrkesroll möter personer med riskbruk av alkohol eller närstående kan få råd och handledning kring hur man kan bemöta och stödja dessa personer.