Skriv ut den här sidan

Studier på Alkohollinjen

Studier genomförs på Alkohollinjen för att utvärdera den rådgivning som ges.

Stockholms läns landsting genomför i samverkan med Karolinska Institutet en studie för att utvärdera hur den rådgivning som ges på Alkohollinjen ska utformas för att på bästa sätt hjälpa de som ringer att förändra sina alkoholvanor.

En första studie genomfördes mellan åren 2009-2011 där deltagare intervjuades om sina alkoholvanor, psykiska hälsa och sociala förhållanden. Studien finns att läsa om i både en vetenskaplig artikel och en lite mer utförlig rapport.

Under våren 2015 genomfördes en förstudie inför en andra studie, också den bland personer som kontaktar Alkohollinjen för egen del. Denna gång rör det sig om en kontrollerad behandlingsstudie där vår vanliga metod för rådgivning jämförs med en annan form av rådgivning.

Huvudstudien startade i slutet av maj 2015 och resultat kan förväntas först om ett par år.