Skriv ut den här sidan

Vi som jobbar på Alkohollinjen

På Alkohollinjen jobbar rådgivare som har olika professionella bakgrunder, de är bland annat folkhälsovetare, hälsopedagoger och socionomer.

Alla rådgivare har gått Alkohollinjens egen utbildning där det ingår alkoholkunskap, Motiverande samtal (MI) som är den metod rådgivningen i huvudsak baseras på och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Rådgivarnas MI-kompetens kvalitetssäkras genom inspelning och MITI-kodning av samtal med efterföljande handledning. Dessutom får rådgivarna annan vidareutbildning av relevans för den rådgivning som bedrivs.