Skriv ut den här sidan

Stöd till förändring

Vi kan erbjuda dig som vill förändra dina alkoholvanor och dig som är anhörig till någon med alkoholproblem olika typer av stöd.

Kontakta oss för:

  •  Rådgivande samtal
  • Uppföljande samtal där du själv ringer upp oss eller en rådgivare ringer upp dig på en förutbestämd tid
  • Hänvisning till andra hjälpinsatser