Skriv ut den här sidan

Hur ett samtal kan gå till

När du ringer till oss på Alkohollinjen får du prata med en av våra rådgivare. 

Om du inte kommer fram direkt kan du knappa in ditt telefonnummer så blir du uppringd av första lediga rådgivare.

För en del av dem som ringer kan det räcka med ett samtal men andra kan behöva få stöd vid flera tillfällen.

Vill du ha uppföljande samtal med Alkohollinjen kan du välja mellan att ringa själv eller att bli uppringd av alkohollinjen på en dag ni kommit överens om. Du kan inte boka en specifik rådgivare.

Förutom kontakterna per telefon kan rådgivaren föreslå övningar som du kan utföra hemma och som kan underlätta den förändring du vill genomföra.

Under samtalet

Under samtalet får du möjlighet att berätta för rådgivaren om dina alkoholvanor och dina funderingar kring vilka förändringar du är beredd att genomföra.

Ibland ber vi de som ringer för första gången att svara på några frågor så att vi tillsammans får en gemensam bild av hur dina alkoholvanor ser ut. Sedan diskuterar vi kring vilken hjälp du kan behöva och vilket stöd som Alkohollinjen kan erbjuda just dig.

I samtalet utgår vi från din situation och vilka strategier du kan använda för att uppnå dina mål. Rådgivningen anpassas efter hur allvarliga dina alkoholproblem är.

Vid mer omfattande problem än vad vi kan erbjuda stöd för på telefon eller vid behov av medicinsk rådgivning kan vi hänvisa dig till andra hjälpinsatser.