Skriv ut den här sidan

Om du ringer för egen del

Om du ringer för din egen del får du möjlighet att berätta för rådgivaren om dina alkoholvanor och dina funderingar kring vilka förändringar du är beredd att genomföra.

Vi kommer att be dig att svara på några frågor så att vi tillsammans får en gemensam bild av hur dina alkoholvanor ser ut.

Sedan diskuterar vi kring vilken hjälp du kan behöva och vilket stöd som Alkohollinjen kan erbjuda just dig.

I samtalet utgår vi från din situation och vilka strategier du kan använda för att uppnå dina mål. Rådgivningen anpassas efter hur allvarliga dina alkoholproblem är.

Vid mer omfattande problem än vad vi kan erbjuda stöd för på telefon eller vid behov av medicinsk rådgivning kan vi hänvisa dig till andra hjälpinsatser.