Skriv ut den här sidan

När du ringer som anhörig

Med rådgivaren diskuterar du kring vilket stöd du kan behöva och vad Alkohollinjen kan erbjuda.

När du ringer som anhörig till någon som har alkoholproblem har du möjlighet att prata med oss om din egen situation och vad du behöver för att må bra men också om hur du kan hjälpa din närstående att förändra sina alkoholvanor.

Här utgår vi ifrån din situation och vilka strategier du kan använda för att uppnå dina mål och vi kan också hänvisa dig till andra hjälpinsatser.