Skriv ut den här sidan

Hälso- och sjukvården

Om du har frågor om dina alkoholvanor har påverkat din hälsa eller om du behöver medicinsk rådgivning eller bedömning ska du i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral.

Där kan du också få stöd för att förändra både dina alkoholvanor och andra levnadsvanor som rökning och fysisk aktivitet. Du kan även få mediciner mot beroende och diskutera om du behöver kontakta den specialiserade beroendevården.

Även företagshälsovården erbjuder stöd för den som vill förändra sina alkoholvanor. Mer information om vad det kan omfatta kan du få av din chef eller en facklig kontaktperson.

Beroendevård

Om du har druckit mycket och länge eller om du har både alkohol- och drogproblem kan du behöva vända dig till beroendevården. Det ser olika ut i olika delar av landet men på många håll finns både lokala beroendemottagningar, en beroendeakut och vid behov möjlighet att bli inlagd.

Där kan du få olika former av stöd, till exempel specialistbedömningar, stödsamtal och behandling med mediciner mot beroende.

Du kan också få möjlighet att delta i olika specialprogram, till exempel för kvinnor eller närstående.

Om du förutom alkoholproblem har svårare psykiska problem bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning. De bedömer vilken hjälp de kan ge dig och om du dessutom behöver kontakt med beroendevården.