Skriv ut den här sidan

Socialtjänsten

Om du behöver någon form av socialt stöd kan du vända dig till socialtjänsten i din hemkommun.

Det kan till exempel gälla stödsamtal och andra insatser för dig som har alkoholproblem eller som är anhörig till någon som har alkoholproblem.

Det kan också gälla ekonomiskt bistånd bland annat för deltagande i vissa behandlingsprogram eller vistelse på behandlingshem.

Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att alla kommuninvånare ska få det stöd de kan behöva. Du kan få information om vilken hjälp du kan få där du bor på telefon eller via kommunens hemsida.

För mer omfattande insatser behöver du besöka socialtjänsten som då gör en bedömning av vilka insatser som du kan erbjudas.

En del kommuner har egna beroendemottagningar eller missbruksenheter medan andra har med beroendevården integrerade mottagningar.