Skriv ut den här sidan

Några råd till dig som anhörig

Ibland kan det kännas svårt att börja prata med någon som har problematiska alkoholvanor. God kommunikation kan hjälpa att undvika konflikter och i bästa fall påverka den andres drickande.

Om det är första gången du tar upp frågan har vi några råd:

 

Välj rätt tillfälle

Välj en passande tidpunkt då personen är nykter. Förbered personen så att hen inte bli överrumplad över dina frågor.

Öppen dialog

Visa förstående för personens situation och känslor. Ställ gärna frågor och var nyfiken isället för att döma och säga vad du tycker.

Sätt ord på vad du känner & använd ett jag-budskap

Det kan vara till stor hjälp för den andre att förstå dig om du berättar hur du känner. Försök att vara lugn, saklig och döm inte. Du har rätt att känna starka känslor, men undvik att hamna i affekt. Använd gärna ett jag-budskap, som till exempel ”jag blir ledsen när…”, ”jag skulle bli glad om du…”, När du dricker, blir jag nervös…” etc.

Erbjud din hjälp

Att bli erbjuden hjälp upplevs ofta positivt. Det blir ett erbjudande till hjälp som den andre kan ta ställning till. Förändring kan kännas lättare när man inte är ensam.